Curriculum Vitae

Anställningar
Egen verksamhet inom kunskaps- och medieproduktion (Godkänd för F-skatt)
Frilansande distanskursutvecklare, Folkuniversitetet Region Väst som huvudsaklig uppdragsgivare, 2012-nuvarande.
Jag utvecklar distanskurser inom samhälle och kultur, sociala och nya medier samt berättande. Kursutvecklingen sker inom ramarna för Folkuniversitetet Region Västs projekt 24sju, d.v.s. detta är min uppdragsgivare.

Frilansande kulturskribent, 2013-nuvarande.
Jag skriver artiklar inom det kulturjournalistiska området. Med artiklar menas bl.a. essäer och recensioner.

Frilansande content- och copywriter, 2013-nuvarande.
I min roll som frilansande content- och copywriter skriver jag bl.a. webbinnehåll för stora som små, svenska som internationella, företag som bedriver sin verksamhet på Internet. De flesta texterna är SEO-anpassade.

Blogguppdrag, 2014-nuvarande.
Jag har haft och har större blogguppdrag för etablerade verksamheter: jag gästbloggar t.ex. på Folkbildningsrådets re:flexbloggen.

Pågående anställningar
Timanställd kursledare, Folkuniversitetet Varberg, 2008-nuvarande.
Jag planerar kurser med fysiska träffar inom samhälle och kultur, sociala och nya medier samt berättande och leder därefter kurserna på Folkuniversitetet i Varberg.

Timanställd lärarvikarie, TimePool/Varbergs kommun, 2010-nuvarande.
Jag arbetar som lärarvikarie och undervisar Varbergs kommuns grundskoleelever i samtliga ämnen.

Timanställd distanskurslärare, Folkuniversitetet Region Väst, 2013-nuvarande.
Jag verkar som kursledare i de distanskurser jag har utvecklat för Folkuniversitetet Region Västs projekt 24sju.

Avslutade anställningar
Timanställd hjälpskribent (för människor med funktionsnedsättningar), Göteborgs universitet, 2010-2013.
Jag hjälpte universitetsstudenter med funktionsnedsättningar i deras skolarbete och var framför allt delaktig i examensarbetesprocessen vilket innebar att jag bl.a. transkriberade intervjuer, verkade som lektör i slutskedet och var med och skrev examensarbeten från grunden.

Elevassistent och resurspedagog, Påskbergsskolan/Varbergs kommun, 2012.
Jag har varit verksam som elevassistent och resurspedagog vilket har inneburit att jag har ansvarat för somliga elevers välmående under skoltid och varit i regelbunden kontakt med sociala myndigheter. Under anställningstiden var jag även med och utvecklade klassbloggen 1skeppkommerlastat.se som listades topp tre – två gånger (!) – i den nationella skolbloggstävlingen Webbstjärnan i vilken tusentals bloggar deltar årligen.

Vikarie och fritidspedagog, Mariedalsskolan/Varbergs kommun, 2013-2014.
Under en dryg termin arbetade jag som Mariedalsskolans permanenta vikarie, resurspedagog och som fritidspedagog.

Postgymnasial utbildning
Pågående studier
Studier vid Linnéuniversitetet, 2012-nuvarande (uppehåll).
Jag studerar skrivkurser på Linnéuniversitetet. Det kreativa skrivandet har jag studerat i två och ett halvt år på universitetsnivå och därutöver kulturjournalistik i ett år. Eftersom jag förväntas skriva och sysselsätta mig med textproduktion och -redigering 20-40 timmar i veckan, i enbart studietid, utvecklas min skrivteknik ständigt och dessutom inom olika områden.

Avslutade studier
Litteratur- och skrivarprofil på Geijerskolan (folkhögskola), 2005.
Jag studerade en författarutbildning på folkhögskolenivå under vilken jag, förutom att läsa skönlitteratur och genomföra allehanda skrivövningar, fick skriva och typsätta en bok för att sedan binda in den enligt gamla bokbindningstraditioner. Jag gick en kurs inom bokbindning hos en hantverkare i Karlstad.

Studier vid Göteborgs universitet, 2006-2011.
Kurser inom humaniora och samhällsvetenskap studerades på Göteborgs universitet. De huvudsakliga ämnena som studerades var Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Socialantropologi och Globala studier.

Studier vid Högskolan i Halmstad, juni-augusti 2008.
Under en sommar studerade jag en kurs i filmmanusproduktion på Högskolan i Halmstad. Fastän inga filmmanus har skrivits sedan dess har jag haft stor nytta av kursen i mitt övriga skrivande.

Studier inom arabiska med tonvikt på egyptisk arabiska vid International Language Institute, Kairo, juli 2009.
Samtidigt som jag vistades i Kairo under en period för att lära mig om Egyptens samhälle och kultur studerade jag egyptisk arabiska och avklarade det första steget på den internationella skalan för språkkunskaper.

Studier vid Lunds universitet, september-oktober 2011.
För att få min magisterexamen i socialantropologi behövde jag studera en teori- och metodkurs på avancerad nivå. Denna teori- och metodkurs valde jag att läsa på Lunds universitetet p.g.a. den teoretiska bredden där.

Studier vid Umeå universitet, januari-mars 2012.
Som en fördjupning av tidigare studier läste jag kurser inom idéhistoria med fokus på tiden före upplysningen samt på myt, magi och ockultism.

Examina
Filosofie kandidatexamen inom antikens kultur och samhällsliv, 2009.

Filosofie magisterexamen inom antikens kultur och samhällsliv, 2010.

Filosofie kandidatexamen inom socialantropologi, 2011.

Filosofie magisterexamen inom socialantropologi, 2012.

Fristående universitetskurser
2006: Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (30 hp).

2007: Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs (30 hp); Hällristningar: Dokumentation och vård (3 hp); Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs (30 hp).

2008: Arkeologi: Grundkurs (30 hp); Kultur och identitet i dagens värld (15 hp); Fornnordisk myt och ritual i arkeologiskt perspektiv (7,5 hp); Genus, släkt och miljö i förändring (15 hp); Att skriva manus för kort- och dokumentärfilm (7,5 hp).

2009: Det grekiska symposiet som idé och praktik (15 hp); Kropp och kroppslighet i arkeologiskt perspektiv (7,5 hp); Antikens bilder (7,5 hp); Aspekter på kvinnligt och manligt i antiken (7,5 hp); Att iscensätta historien: Den antika teatern som inspiration (15 hp); Världsbilder, makt och försörjning (15 hp); Grekisk mytologi: En introduktion (7,5 hp); Vad är Mellanöstern? (15 hp); Kulturell mångfald och globala dynamiker (15 hp).

2010: På teatern i Athen (7,5 hp); Mot fjärran stränder: Antika resor i myt och verklighet (15 hp); Antikvetenskapligt självständigt examensarbete (15 hp); Arkeologisk fältkurs: Tossene (15 hp); Antropologiska perspektiv och tänkare (15 hp).

2011: Metod inom Globala studier (15 hp); Socialantropologi: Examensarbete (15 hp); Medicinsk antropologi: Kulturella perspektiv på hälsa och sjukdom (15 hp); Socialantropologi: Examensarbete (15 hp); Socialantropologi: Teori- och metodkurs (15 hp).

2012: Myt, magi och ockultism (7,5 hp); Idéhistoria: Antiken, medeltiden och renässansen (7,5 hp); Att skriva historiska romaner I (15 hp); Att skriva kritik och kulturjournalistik I (15 hp).

2013: Att skriva kritik och kulturjournalistik II (15 hp); Kreativt skrivande I (30 hp).

2014: Kreativt skrivande II (30 hp).

Uppsatser
B-uppsats i antikens kultur och samhällsliv: Magi, trollpackor och mirakelgubbar i den antika världen.

C-uppsats i antikens kultur och samhällsliv: Från en roll till en annan: Att knyta Hymens band i antikens Athen.

D-uppsats i antikens kultur och samhällsliv: I en värld av ordning och kaos: Samhällelig struktur och icke-struktur i Aristofanes komedier.

C-uppsats i socialantropologi: Att se utan att se: Berättelser om hur det är ett leva med osynlig smärta i ett biomedicinskt samhälle.

D-uppsats i socialantropologi: Trådar av smärta: Berättelser om hur det är att leva med fibromyalgi och att skapa ny mening.

Arkeologiska fältarbeten
Inventering och dokumentation av hällristningar i Tanum, våren 2008.

Utgrävning vid hällristningslokaler i Tossene, sommaren 2010.

Etnografiska fältarbeten
Socialantropologiskt/hälsoantropologiskt fältarbete i anknytning till ett smärtrehabiliteringshem (deltagande observation och intervjumetodik), april-maj 2011.

Socialantropologiskt/hälsoantropologiskt fältarbete i en lokal fibromyalgiförening (deltagande observation och intervjumetodik), april-december 2011.

Egen föreläsnings- och kursverksamhet
Föreläsningar och evenemang

Fibromyalgi i kultur och samhälle, Varbergs fibromyalgiförening, 2012-05-12 (den internationella fibromyalgidagen).

Haikuverkstad, Studieförbundens dag på Komedianten, representant för Folkuniversitetet Varberg, 2012-09-22.

Röster: En mikroskrivkurs om att hitta sin röst, Folkuniversitetet Varberg, 2013-09-04.

Gift dig aldrig med en trollpacka! Medea i grekisk mytologi och föreställningsvärld, Varbergs humanistiska förening, 2014-09-24.

Kurser
Kreativt skrivande för ungdomar: Allmän inriktning, Folkuniversitetet Varberg, 25 studietimmar, sommaren 2008.

Kreativt skrivande: Allmän inriktning, 30 studietimmar, Folkuniversitetet Varberg, våren 2009.

Kreativt skrivande: Potpurri, 12 studietimmar, Folkuniversitetet Varberg, våren 2009.

Prova på kreativt skrivande, 12 studietimmar, Folkuniversitetet Varberg, hösten 2011.

Prova på kreativt skrivande, 12 studietimmar, Folkuniversitetet Varberg, våren 2012.

Prova på kreativt skrivande, 12 studietimmar, Folkuniversitetet Varberg, hösten 2012.

Behöver din drake någonstans att bo? – världsbyggarkurs, 18 studietimmar, Folkuniversitetet 24sju, våren 2013.

Behöver din drake någonstans att bo? – världsbyggarkurs, 18 studietimmar, Folkuniversitetet 24sju, våren 2013.

Hälsa och sjukvård i ett kulturellt perspektiv, 18 studietimmar, Folkuniversitetet 24sju, hösten 2013.

Berätta med nya och sociala medier, 18 studietimmar, Folkuniversitetet 24sju, hösten 2013.

Kreativt skrivande, helgkurs, 12 studietimmar, Folkuniversitetet Varberg, sommaren 2014.

Stipendier
Stipendium, Fil. fak. Göteborgs universitet (Adlerbertska Stipendie-stiftelsen), 2008.

Stipendium, Fil. fak. Göteborgs universitet (Adlerbertska Stipendie-stiftelsen), 2009.

Stipendium, Fil. fak.  Göteborgs universitet (Stiftelsen Christofer och Tora Myhres stipendiefond), 2010.

Stipendium, Fil. fak.  Göteborgs universitet (Stiftelsen Christofer och Tora Myhres stipendiefond), 2011.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s