Etikettarkiv: beteende

Att verkligen se sina patienter

border_wp

Som så många gånger när jag uppsöker hjälp för min muskel- och ledvärk: Jag krymper under blicken och får slå mig genom ögondis och barriärer för att växa igen. Bli sedd. Den där medicinska blicken far över mig. Upp och ner. Höger och vänster. Kliniskt beslöjad. Ganska ointresserat sökande, avfärdande. Då kan jag inte låta bli att titta tillbaka. Möta blicken som ser på mig som om jag vore en maskin utan några synbara defekter. Blicken har inte lyckats identifiera ett haveri i maskinen. Det som inte syns, det finns inte. Blicken ser inte det onda. Om det inte syns, måste det väl vara något annat?
”Hur är det med huvudknoppen egentligen?”
”Lysande. Kan inte vara mer nöjd med livet. Nämnde jag inte att jag studerar vad som händer i läkare-patientmöten? Jag menar hur läkare bemöter sina patienter. Eftersom jag själv har kronisk smärta är det ett privilegium att få arbeta med sådana frågor, som du säkert förstår. Mycket intressant.”
Underbart att spela ut mitt trumfkort och att kunna titta med min blick.
Den medicinska blicken viker undan. Istället skymtas chock. Så plötsligt bryter ett leende igenom de strama läpparna som darrar nervöst. Motvillig respekt.
”Jaha, ja. Du har fibromyalgi. Eller hur?”
”Det är därför jag är här”, och jag tittar och tittar, granskar. Känn på den, ombytta roller.
”Du som är så ung. Så tråkigt. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Och ditt arbete. Det kan inte vara lätt.”

Du gjorde det precis. På ett tveksamt sätt. Genom att se. Se mig, eller det jag gör. Mest för att du känner dig träffad. Vad händer med alla de patienter som inte studerar läkare-patientmöten? Hur ser du dem?

Ett litet råd: Se ingen patient som en maskin att reparera eller att avfärda om din medicinska blick inte ser det som är osynligt för den. Det är som att se utan att se. Att verkligen se innebär att varje patient räknas som en människa med en berättelse. Att se är att ta sig tid att lyssna på berättelsen, att delvis lägga den medicinska blicken åt sidan. Att ge prov på ett medmänskligt erkännande. De mest fruktbara läkare-patientmöten springer ur ett erkännande, där patientens upplevelser synliggörs. Synliga för den medicinska blicken eller ej. Oavsett bakgrund.

border_wp

Lämna en kommentar

Under Fibromyalgi, Homo sapiens, Livet, Ohälsa, Tokfilosofi

Gåvans ande: Vänskap och ovänskap

[Och nu! – lite tokfilosofi, allvar och homo sapiens.]

Hos maorifolket fanns det en tanke om gåvans ande, hau. När Marcel Mauss på 1920-talet skrev sin bok Essai sur le don: Forme et raison de l’échange dans le sociétés archaïques – Gåvan –  kom denna tanke att uppenbaras som ett allmänmänskligt fenomen. Vad innebär hau mer exakt?

Gåvans ande är ett slags manifestation av gemensamma moraliska värderingar och förväntningar, vilken har så stor inverkan på ens handlingar i utbyten, att den nästan blir påtaglig, som en person i sin egen rätt. Den är som en oskriven lag som finns med i varje tanke och handling, medvetet såväl som omedvetet. Eller som en moralens väktare, vilken ser till att vi ger på rätt sätt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt.  Att inte balansera dessa aspekter väl skulle kunna leda till att två goda vänner går skilda vägar. Gåvans ande är den som binder oss samman men som även kan så split i en relation.

Hittills har gåvans ande beskrivits som ett samhälleligt fenomen, det ska dock skrivas att den inte bara finns runtomkring oss, den finns också inom oss. På så sätt står mycket på spel när vi ger och tar emot. Om man inte är försiktig kan man förlora en oersättlig del av sig själv och på samma sätt förstöra en del av en annan persons väsen. Det var inte bara hos maorifolket som gåvan betraktades som själfull, utan detta kunde även kännas igen hos andra stammar runt om i världen och icke desto mindre i Mauss eget samtida franska samhälle. Åren har gått sedan dess, men det ter sig som om gåvans ande lever vidare in i dessa dagar.

Under sina mest hängivna stunder som antropolog blir det lätt så att man experimenterar med sina kunskaper på de människor som omger en. Relationerna granskas med kritiska ögon och man börjar ifrågasätta allas, även sina egna, ageranden. Detta kan i och för sig vara bra, det vill säga om man eftersträvar att leva ett liv som ensamvarg, annars bör man nog försöka lägga band på sin nyfikenhet.

Så läser man ett verk som Mauss Gåvan och plötsligt är man fast igen. Tankarna går runt och runt i huvudet. Finns det någon som helst frihet och generositet i givandet eller döljer det bara själviska motiv?

Det var för ett par somrar sedan som jag insåg betydelsen av att acceptera en annan människas gåva. Jag var och hälsade på min dåvarande egyptiske pojkvän som arbetade i en kristallbutik i Prag. Den arabiska gästvänligheten är välkänd och för honom är detta en viktig kulturell värdering som han vill värna om. Något som definierar den han är. I sann givmild anda tyckte han att jag skulle komma till kristallbutiken och välja saker till både mig själv, min familj och mina vänner. Detta bar mig emot då jag dels tyckte att han borde spara sina pengar och göra något för sig själv istället, jag visste ju hur hårt han jobbade, dels kände jag mig köpt och denna känsla var ofrånkomlig. Jag tackade mycket bestämt nej. Han blev minst sagt kränkt, men gav sig inte. Han skulle prompt ge och fortsatte att försöka locka mig till att välja en gåva, jag fick till och med välja vad jag ville ha i andra butiker. Men jag var lika envis, vilket sårade honom grundligt. För honom blev det hela personligt, som ett avvisande gentemot honom.

Det var Mauss som fick mig att tacka nej, eftersom jag funderade på vilka konsekvenser ett mottagande skulle innebära, skulle jag behöva stå i skuld till min egen pojkvän? Kunde våra immateriella känslor degraderas till något så materiellt som en kristallpjäs? Och det var Mauss som senare fick mig att förstå innebörden av att jag vägrade acceptera min pojkväns gåva. När man ger, ger man något av sig själv, en del av sin själ. När jag vägrade ta emot avvisade jag inte bara materiella saker utan min pojkväns väsen. Jag hade lika gärna kunnat säga nej till honom, för det var den effekt min envishet hade. Mauss menar att en vägran mot att acceptera det som ges kan skada en relation allvarligt och det var detta som hände i vårt fall. Kanske hade ett ja kunnat stärka vänskapsbanden, genom att vi hade ingått ett slags förbund som går ut på att ge, ta emot och återgälda. Det står klart att nej:et kapade banden. Fast på vilka villkor ska man tacka ja?

Gåvogivandet är fullt av förpliktelser. Vill man underkasta sig dessa när man kan vara fri? Från den stund man tar emot det någon ger är man inte längre sin egen. Varför är det så? Hemligheten ligger i gåvans natur som utgörs av tre grundläggande principer: Du ska ge, ta emot och återgälda. Då vi alla föds in i denna mentalitet blir gåvan och dess normer till oskrivna lagar vilka inte tåls att utmanas. Det pris man betalar om man frångår dessa normer kan bli högt, för den som underlåter sig att inte återgälda det han eller hon har fått degraderas i den andres ögon och förlorar således sin värdighet. Därför kränker man inte bara givaren utan också sig själv. Att inte ta emot en gåva indikerar i sin tur att man anser sig själv vara ovärdig det som erbjuds en. Även i detta fall förlorar man sin värdighet. Vilket dilemma.

När jag var yngre var kedjebrev oförtjänt populära. Om man mottog ett brev utan att skicka ett vidare, kunde man förvänta sig all världens olycka, åtminstone om man skulle lita till brevens hotfulla ord. Kedjebrevet i sig besatt nästan en form av ande som det var bäst att man skickade vidare snarast möjligt. Vem visste vad som väntade annars? Oftast låg breven och ruvade i min byrålåda. En del av mig ville svara på breven, så att jag inte drabbades av hemska förbannelser och ond bråd död, men en annan del, den dåliga brevvännen, tog i regel överhanden. Så hände det sig att jag fick leva med en gnagande oro i maggropen, tills kedjebrevet föll i glömska. Detta utbyte som gav upphov till oro hos mig, berikade många andra flickors liv. Det var ett sätt att knyta nya vänskapsband på, en del fick brevvänner från alla världens hörn. Den som inte deltog hade förstås inte lika stor tur.

Den ande som innebor gåvan kan bli direkt skadlig, om man inte skickar den vidare i form av en gengåva. I Sverige skulle vi benämna denna skadliga ande dåligt samvete. Att bara ta och ta utan att ge tillbaka, betraktas näst intill som amoraliskt, som hänsynslöst. Något som man inte vill göra sig skyldig till att vara om man lever ett liv i enlighet med de sociala normerna. För de flesta i detta land är tid dyrbart och något av det mest värdefulla vi kan ge varandra. Tid till att lyssna, tid till att hjälpa, eller tid till att bara umgås och ha det mysigt tillsammans och så vidare. Att ge av sin tid innebär definitivt att man ger av sig själv och om denna gåva i det långa loppet inte omhuldas utan bara tas emot och inte uppskattas, kommer givaren att känna sig försmådd, tom. Energitjuv är ett vanligt ord. Den person som tar av ens tid utan att ge tillbaka stämplas som en energitjuv. Energitjuvar, dessa egoistiska parasiter, är människor som får oss att må dåligt, därför måste vi lära oss att handskas med dem, skulle många mena. Men det är inte alltid så lätt att säga nej när någon vill ha något av en. För att ge oss en skjuts i rätt riktning finns det numera tonvis med böcker som syftar till att lära oss att stänga det alltför frikostiga energigivandets kanaler, och på så vis göra oss av med de oönskade energitjuvarna. Att ge av sin dyrbara tid behöver inte bara leda till en känsla av energiförlust, tvärtom är detta givande nödvändigt i relationsbyggandet. Få skulle vilja vara vän med en person som inte finns till där för en när det behövs som mest. En person som stänger sina kanaler och bara går sin väg, kan förvänta sig att förlora många vänner genom sitt oengagerade handlande. Alla relationer förutsätter att man avvarar tid till att värna om varandra. Ju mer tid man ger och får tillbaka, desto starkare relation. Vad gäller vänskap har man allt att vinna på att ge av sig själv. Visserligen händer det att man drar en nitlott ibland och får in en energitjuv i sitt liv, fast å andra sidan är det troligare att man får en nära vän.

Lämna en kommentar

Under Homo sapiens, Litteratur, Livet, Resande, Tokfilosofi

Samhällets olycksbarn?

Barn är intressanta på många sätt. Även betraktat i ett beteendevetenskapligt perspektiv. Vad gäller barn blir det så tydligt vilken inverkan omgivningens normer och beteenden har på dem, därför är det extra viktigt att behärska sig som vuxen.

Om du som vuxen visar en annan vuxen bristande respekt inför ett barn, kommer barnet med sannolikhet göra detsamma mot er båda och mot sina kamrater. Om du som vuxen svär inför barnet kommer hen göra detsamma.

Om du som vuxen aldrig tänker eller agerar i andra banor än de som är normativa, kommer barnen okritiskt följa normerna. Jag kan inte låta bli att le när jag tänker på hur alla de barn och ungdomar jag möter i arbetet tar för givet att jag, eftersom jag ändå har uppnått en aktningsvärd ålder på 26 år, är gift (med en man) och har barn. Fastän kärnfamiljen knappast är en realitet för många av dagens barn, har de likväl en orubblig tro på det heteronormativa.

Om du som vuxen slår ett barn, kommer barnet tro att det är helt okej att ha ont varje dag. Om du som vuxen aldrig står upp för dina handlingar och lägger över skulden på andra inför ett barn, kommer barnet göra detsamma. Om du som vuxen dagligen skäller på ett barn, kommer barnet tro att det är acceptabelt att inte bli samtalad med. Kanske kommer hen till och med hålla för öronen och börja nynna eller med ett söndertrasat hjärta försvinna i sin egen värld, bara för att stänga ute oväsendet.

Om du som vuxen försöker muta ditt barn till att göra som du vill och som en ursäkt för ditt beteende, kommer barnet lära sig att ingenting är gratis. Allting har inte ett pris. Ett barn ska älskas ovillkorligt.

Ett barn som ÄLSKAS och RESPEKTERAS utan förbehåll, kommer älska och respektera tillbaka.

Ja, listan kan förstås göras lång, men ni fattar poängen. Som vuxna måste – ja, MÅSTE! – vi ta ansvar för hur vi beter oss inför barn. För barnen lär sig ju ifrån oss och de förutsättningar vi skapar.

Lämna en kommentar

Under Homo sapiens, Tokfilosofi

Ta dig en extra titt i spegeln

Ställ dig framför spegeln och titta noga. En gestalt framträder. Du ser dig själv. Men är det bara dig du ser?

Alltför ofta våndas mina medsystrar över hur de ser ut, de känner sig otillräckliga på grund av olika normer vilka hålls som sanna i det samhälle vi lever i. Man ska se ut si, man ska se ut så. Man ska äta si, man ska äta så. Man ska träna si, man ska träna så. Om man inte lever upp till dessa föreställningar kanske man rentav betraktas som en avvikande person utan någon som helst förmåga till eget ansvar, eller med andra ord självkontroll. Självkontroll. Hah! Ett så passande ord för det samtida svenska samhället där kontroll och säkerhet är två kulturella byggstenar. Ja, om man inte lever upp till normerna aka ”tar sig själv i kragen” kan man utsätta sig för en allvarlig risk, den att ha underhudsfett. Ve och fasa.

Jag tänkte själv så en gång i tiden. Jag hade ett för lågt BMI-värde (numera ett minne blott), men tyckte ändå aldrig att jag var tillräckligt smal eller självkontrollerad. Ibland kände jag ett äckel inför mig själv. Jag som trodde att jag är en självständig person. Hela min ungdom har jag förslösat på att inte känna mig tillräcklig.

Det finns en klar fördel med att vara antropolog. Man kan förstå det sammanhang man lever i. En dag gick det upp för mig att det inte bara är mig själv jag ser i spegeln. Jag ser även det sammanhang som stipulerar om hur jag ska vara som person och sätter ramarna för vad jag betraktar som vackert eller ej. Detta varierar mellan tid och rum. På en del platser i världen är extrem övervikt idealet, då blir det plötsligt ett ’problem’ om man inte förmår att äta upp sig till det som betraktas som ’rätt vikt’.

Vad jag vill ha sagt är att skönhetsideal, med ett enda undantag (det finns vissa indikationer på att människor genom tid och rum har uppskattat symmetri), är kulturspecifikt. Och det är vårt eget sammanhangs skönhetsideal vi delvis ser i oss själva.

Människan har nämligen i en symbolisk mening fler än en kropp. Dels har vi den individuella kroppen, det vill säga den kropp vi kan se och ta på, dels har vi en social och kulturell kropp (alla normer och föreställningar). Den sociala och kulturella kroppen inlemmas i vår individuella kropp och till slut blir det omöjligt att dra en gräns mellan de olika kropparna. Det är det som gör skönhetsideal till ett sådant komplext fenomen eftersom vi inte kan skilja på vad som är ’naturligt’ respektive ’socialt och kulturellt’, om det överhuvudtaget finns en sådan distinktion.

Nästa gång du ställer dig framför spegeln borde du ta dig en extra titt och fråga dig själv vad det är som får dig att uppleva din kropp som du gör.

Lämna en kommentar

Under Homo sapiens, Tokfilosofi

Jag finns på Internet, alltså finns jag?

När vi försöker beskriva det tidevarv vi lever i är det inte ovanligt att vi citerar Andy Warhol: ”In the future everyone will be world-famous for 15 minutes.” Så skrämmande rätt han hade. Internet och globaliseringen (standardförklaringar inom socialantropologin) förefaller vara själva grundorsakerna till denna ’kändisskapsbubbla’, där vi alla kan skapa oss en arena på vilken vi kan synliggöra och iscensätta oss själva.

Till min stora förtjusning har mitt namn (i kombination med vissa sökord) börjat bli ganska synligt i cyberrymden. Detta har gett upphov till en känsla av att jag existerar, erkänns och inkluderas i något större. Jag finns på Internet, alltså finns jag. Många beteendevetare av idag skulle antagligen erkänna Internet som en verklighet i sin egen rätt, eller varför inte som en förlängning av det vi kallar verklighet?

Men denna verklighet som är tillgänglig för mig, är långt ifrån tillgänglig för alla. Det hela är en fråga om vilka som framför allt har resurserna till att bli delaktiga – online – i cyberrymden, att skapa sig en tillvaro däri. Det är också en fråga om vilka som har de fysiska förutsättningarna till att frossa i alla möjligheter. Trots lysande hjälpprogram, kan till exempel de med synnedsättningar stöta på svårigheter, i form av bristande tillgänglighet, då även Internetstrukturen diskriminerar. Exemplen på i vilka avseenden Internet inkluderar såväl som exkluderar är många. Jag vill bara göra ett statement: Alla erbjuds inte de fantastiska möjligheter till självförverkligande och samhörighet som Internet skulle kunna innebära.

För en person som mig (jag lider av kronisk smärta och är dessutom tokhumanist) är cyberrymden fantastisk. Där (här?) finns alla möjligheter till att ta del av en värld som inte får mig att känna mig som en överkörd grävling och att studsa på ’kändisskapsbubblan’. De där femton minuterna av synlighet är, som i många andra fall, en realitet. Under den senaste månaden har lilla jag totalt haft tusentals läsare av min poesi, blogg och så vidare. Svindlande. Många bäckar små… Det mest intressanta är att endast en bråkdel, nu pratar vi verkligen om decimalnivå (och ännu mindre), vet vem Sandra Jönsson är. Hon finns överallt men ändå ingenstans. Internets fascinerande problematik, även kallad ’time-space compression’ (David Harvey) eller ’time-space distanciation (Anthony Giddens).

Existensen är ytterst flyktig. I ena stunden finns man och i nästa finns man inte. Man försvinner liksom i den oändliga cyberrymden.  Om man nu överhuvudtaget kan och får finnas till där (här?).

Lämna en kommentar

Under Homo sapiens, Tokfilosofi

Jag, kvinnomyran – eller manliga härskartekniker?

Det händer på tåget. Just som inspirationen flödar genom kroppen, ut i pennan och ner på pappret, förminskas jag till en liten myra. Åtminstone är det så jag känner mig, när de två äldre männen jag sitter mellan vecklar ut tidningarna och breder ut sina ben. Ni vet på det där spretiga sättet. Allt för bekvämlighetens skull. Jag kan inte hjälpa att jag plötsligt känner mig obekväm. Det är som om mitt utrymme har slutat existera. Jag pressar samman läpparna och knäna.

Det händer även i skolan. Tung i huvudet, tom på ord och hopplöst irriterad. Klasskamraten närmar sig med självsäkra stormsteg, läppjandes på en mugg kaffe. ”Hej, Sandra. Du ser visst lite hängig ut idag.” Han kramar min axel – länge. Har han bestämt att handen ska stanna där? Jag ruskar avvisande på kroppen, men vinken noteras inte. Senare gör han nya anspråk på mitt utrymme. Visserligen är det tätt mellan bänkraderna, men inte så tätt att han med en självklarhet måste lägga händerna på min midja för att ta sig förbi. Eller på de andra kvinnliga medstudenternas. Ta bort dina händer därifrån, tölp! Fördömelsen förblir en upprörd tanke. Jag förminskas ytterligare.

Vid ett annat tillfälle. Det är sen kväll. Den unga kvinnan ser inte alls förtjust ut. Hon flyttar sig markerande till vänster för att skapa rum åt sig. Mannen ser det som en uppmuntran till att breda ut sig ytterligare i soffan. Drygt en meter mellan knäna och armarna sträcks ut över soffryggen. Han ler förnöjt och dricker en klunk öl.

Idag har jag ’som kvinna’ tagit mig lite för stora verbala friheter. Skämtat, skrattat och kommenterat med glimten i ögat. Det är då förminskningen påbörjas på allvar. Liksom för att sätta mig på plats görs mitt personliga utrymme obefintligt. Jag trängs in i ett soffhörn.

Min bror mottar ett upprört samtal: ”Vad är det för fel på er män? Varför måste ni alltid breda ut er, röra vid och tränga undan?” Han säger: ”Varför sa du ingenting till honom?” Vad svarar man på det?

Ibland kan jag inte låta bli att undra om det sker på ett omedvetet eller medvetet plan. Det finns de beteendevetare som onekligen skulle kalla detta anspråksfulla beteende för manliga härskartekniker. Å ena sidan är det ett enkelt sätt att sätta någon på plats på, att visa att här det minsann han och inte jag som bestämmer. En medveten handling. Å andra sidan sker det i de flesta situationer utan den minsta tillstymmelse till (själv)reflektion. Det inkräktas på kvinnors personliga utrymmen som vore det naturligt. Ett tydligt tecken på att det finns strukturer i samhället som påverkar oss utan att vi är medvetna om det. Är det samhället i stort vi ska kritisera, månntro? Om inte annat är det detta omedvetna beteende som borde oroa oss.

Nästa gång ska jag vara övertydlig. Spreta med benen och armarna tills de nästan går ur led. Det här är mitt utrymme och det har jag rätt till!

1 kommentar

Under Homo sapiens, Livet, Tokfilosofi

Till min syster

Runt om i världen ser vi exempel på att talesättet blod är tjockare än vatten inte är så mycket mer än en västeuropeisk och nordamerikansk föreställning om släktskap. Släktskap handlar inte om spermien och ägget, utan är en process där vissa människor inlemmas i våra liv. Så kommer det sig till exempel att man i Sydostasien äter sig till släktskap och samhörighet när man tillsammans delar en skål med ris. Eller att trobriandkvinnorna på Nya Guinea blir befruktade av en förfadersande, kallad baloma, medan den ’egentliga’ fadern axlar rollen av ett socialt faderskap.

Att skapa sig släktskap är förstås inte ett exotiskt fenomen som bara händer ’där borta’, det är en del av det västerländska, däribland det svenska, vardagslivet. När vi säger att blod är tjockare än vatten, förringar vi den samhörighet och tillhörighet adoptivföräldrar känner till sina adoptivbarn och vice versa, samtidigt som den genetiska kärnfamiljen upphöjs till något heligt. Man behöver inte ha samma blod för att vara släkt.

Jag och T delar inte blod, men hon är ändå min syster. Vi tror båda att vi kom med storken och har dessutom genomlevt de förhatliga tonåren tillsammans. Nu slåss vi, likt peter-pan-människor och var och en på sitt sätt, mot strukturer som vi känner begränsar våra liv. Jag kan inte tänka mig en dag utan att få snacka skit och vara mig själv tillsammans med T. Iphonen glöder konstant medan vi utgjuter oss över den inte alltid överdrivet stimulerande vardagen. Och hon lockar fram mina sämsta sidor, vilket förstås gör mig mindre pretentiös och till en mycket roligare människa att umgås med. En avslappnad Sandra som faktiskt kan skratta.

Igår var vi på bio – Hunger Games. Filmen hann knappt börja innan jag hörde någon snörvla. Det var förstås T. När jag vände mig om för att se på henne, var hennes kinder svartstrimmiga. Tårar och svart, nej, förlåt, brunsvart mascara är en intressant kombination. Där satt jag som en pinsam toka och försökte kväva mina skratt. Snart grät nästan alla i biosalongen. Hela jag guppade. Väl ute kunde jag inte hejda mig, jag började fulskratta. ”Du är ju sjuk!” utbrast T mellan skrattsalvorna. Efteråt gick vi hem till mig en stund för att hämndlystna objektifiera män. Vem har sagt att vuxenlivet är enkelt? Men när jag har T vid min sida, kan jag åtminstone skratta åt det, tårar, och före detta pojkvänner som inte leker fint i sandlådan. Det är det här systerskap handlar om. Inget delat blod, men delade liv och många härliga skratt.

Inlägget ska göras sentimentalt med råge. Jag vet att det inte var jag som skrev dikten, men jag vill ändå tillägna Dan Anderssons dikt Till min syster till dig, T, eftersom du är mina enda follower, vet jag att du kommer läsa detta (eller inte) och gråta ordentligt:

Till min syster ur Dan Anderssons Svarta ballader

Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula starr,
och sakta stiga sagorna kring ön i Berga fors.
Förlåt ett stänk av bitter fröjd, en visa till gitarr,
det starka oss till läkedom likt strandens unga pors.

En sång till dej, min syster, när all marken väntar vår!
Luossas ljunghed surrar yr av vind och vilda bin.
Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år,
och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms beska vin.

Men härlig, härlig våren kom vart år i rosor klädd,
fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg.
En dag på knä för Konungen, en natt för skuggan rädd,
och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg.

Kom ut, när stormen viner vild i apel, pil och hägg!
Se, vårens himlar brinna till Guds och stjärnors lov!
Och när du sövts till drömmar av resedan vid din vägg,
all ängens rosor ropa, kom ut till oss och sov!

2 kommentarer

Under Film, Glada tankar, Homo sapiens, Livet, Poesi, Tokfilosofi